הנדון: מכתב הערכה
לכל מען דבעי,

 

אני מבקש להביע את הערכתי לחברת הקיבוצניקים אשר ביצעו עבורנו שירות
העברת ציוד משרדי בחברתנו.
השירות, המקצועיות והאדיבות של אנשי הצוות ראויים לכל הערכה.
אני מודה לכל אנשי הצוות של הקיבוצניקים אשר בזכותם בוצע המעבר באופן חלק
ומהיר.

בברכה,
גיל טוסק.
המלצה על הובלה שבוצעה עבור ברינקס