השרות ההידרולוגי / תחום הידרומטריה – אזור הדרום

הנדון: הובלה ע"י חברת ההובלה "הקיבוצניקים"

במהלך חודש מרץ 2016 ביצעה חברת ההובלה "הקיבוצניקים" הובלה עבור רשות המים.
העבודה כללה העברה של משרד מחוות גילת לבאר שבע.
העובדים התייצבו בזמן, כפי שנקבע מראש, והעבודה בוצע לשביעות רצוני המלאה.

בברכה,
אודי גלילי
מרכז בכיר (אזור דרום).

 

המלצה של רשות המים